ปรับปรุงเมื่อ: 20 สิงหาคม 2561 (10:18)
ชื่อย่อหุ้น: WHABT สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 10.00 ปริมาณซื้อขาย: -
เปลี่ยนแปลง: - % เปลี่ยนแปลง: -
ช่วงราคาระหว่างวัน: - ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 9.86 - 10.35
Chart Type