ปรับปรุงเมื่อ: 17 กันยายน 2562 (09:55)
ชื่อย่อหุ้น: WHABT สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 9.65 ปริมาณซื้อขาย: -
เปลี่ยนแปลง: - % เปลี่ยนแปลง: -
ช่วงราคาระหว่างวัน: - ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 9.60 - 10.12
Chart Type