ปรับปรุงเมื่อ: 18 พฤษภาคม 2564 (16:35)
ชื่อย่อหุ้น: WHABT สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 8.50 ปริมาณซื้อขาย: -
เปลี่ยนแปลง: - % เปลี่ยนแปลง: -
ช่วงราคาระหว่างวัน: - ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 8.30 - 9.33
Chart Type