การประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์การส่งข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญประจำปี 2563

เอกสาร ดาวน์โหลด
การส่งข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญประจำปี 2563 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุน ในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
Providing information in lieu of holding the annual general meeting for the year 2020 of trust unit holders of WHA Business Complex Freehold and Leasehold Trust
ผู้ถือหน่วยทรัสต์สามารถส่งคำถามหรือสอบถามข้อสงสัยได้ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ถึง วันที่ 28 กรกฎาคม 2563

การประชุมสามัญประจำปี 2562 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์

เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี 2562 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์
Invitation for of Annual General Meeting for the year 2019 of Trust Unit Holders

การประชุมสามัญประจำปี 2561 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์

เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี 2561 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์
Invitation for of Annual General Meeting for the year 2018 of Trust Unit Holders

รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2561 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์

เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2561 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์

รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2560 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์

เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2561 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์

รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2559 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์

เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2559 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์