การประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์การประชุมสามัญประจำปี 2566 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์

เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี 2566 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์
Invitation for of Annual General Meeting for the year 2023 of Trust Unit Holders

การประชุมสามัญประจำปี 2565 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์

เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี 2565 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์
Invitation for of Annual General Meeting for the year 2022 of Trust Unit Holders

การประชุมสามัญประจำปี 2564 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์

เอกสาร ดาวน์โหลด
การรายงานข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ทราบแทนการจัดประชุมสามัญประจำปี 2564
Providing information in lieu of holding the annual general meeting for the year 2021 of trust unit holders of WHA Business Complex Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ส่งคำถามหรือสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ถึง วันที่ 5 สิงหาคม 2564

การส่งข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญประจำปี 2563

เอกสาร ดาวน์โหลด
การส่งข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญประจำปี 2563 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุน ในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
Providing information in lieu of holding the annual general meeting for the year 2020 of trust unit holders of WHA Business Complex Freehold and Leasehold Trust

การประชุมสามัญประจำปี 2562 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์

เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี 2562 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์
Invitation for of Annual General Meeting for the year 2019 of Trust Unit Holders

การประชุมสามัญประจำปี 2561 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์

เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี 2561 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์
Invitation for of Annual General Meeting for the year 2018 of Trust Unit Holders

รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2561 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์

เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2561 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์

รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2560 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์

เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2561 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์

รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2559 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์

เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2559 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์